Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Aby można było złożyć wniosek do ośrodka konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".

 

Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy przejść do zakładki Alfabetyczna lista spraw i-wyszukać rodzaj sprawy, będącej przedmiotem zainteresowania bądź podmiot: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.Minimalne wymagania programowe przeglądarki:
1. Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP),
2. FireFox 1.5.0.3,


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Ośrodka:
1.-Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2.-Akceptowalne formaty załączników to:
1) DOC, RTF, ODT,
2) XML, XLS, ODS,
3) CSV,
4) TXT,
5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,
6) PDF,
7) ZIP, RAR, TAR, GZ.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 5 MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GROMNIKU
NA PLATFORMIE EPUAP UDOSTĘPNIA
NASTĘPUJĄCE USŁUGI PUBLICZNE