Nr telefonu alarmowego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

786 216 733

czynny w godzinach 730-1530