Informacja

W dniu 12.06.2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku dla odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus odbyły się działania towarzyszące – warsztaty.

Działania towarzyszące są elementem realizacji  PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących realizowanych w ramach PO PŻ 2014 -2020 rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

Cel działań towarzyszących:

Działania mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez udział w:

  • warsztatach kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem trenerów kulinarnych i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych;
  • warsztatach żywieniowych dotyczących zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania;
  • warsztatach edukacyjnych mających na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności;
  • warsztatach edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

W ramach ww. działań dla odbiorców pomocy żywnościowej z gminy Gromnik odbyły się :

     - warsztaty gastronomiczne,
     - warsztaty zdrowego żywienia,
     - warsztaty związane z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności.

Warsztaty przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.