Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku istnieje od 27 kwietnia 1990 roku, kiedy to został powołany uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Gromniku

Uchwała powołująca

Zakres działania instytucji określa Statut Ośrodka

Statut Ośrodka