Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku, informuje, że Komisja Europejska, zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym, podstawowej pomocy żywnościowej, w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udział w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej, w ramach FEPŻ, uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m. in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023. Pomoc żywnościowa, będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023r. do października 2024r.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie, odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku, poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.  Dystrybucja żywności będzie realizowana przez tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.                    

O terminach wydawania skierowań oraz dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco.