Ustawa z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej
Dz.U. 2023r. poz. 901
tekst jednolity
Pobierz plik

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Dz.U. z 2021r. poz. 1296
Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Dz.U. z 2021r. poz. 893
Pobierz plik

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Mon. Pol. z 2018r. poz. 107
Pobierz plik

UCHWAŁA NR XLVI/434/2023 RADY GMINY GROMNIK z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
BIP Gminy Gromnik
Pobierz plik