Plakat

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach asp. szt. Łukasz Kiełbasa, realizując działanie priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa, eliminacji zagrożeń, negatywnych zachowań, w miejscowości Gromnik rejon Parku w rejonie ulic Witosa i Parkowej, wdrożył działanie w celu ograniczenie zjawiska grupowania się osób w wymienionym rejonie oraz wyeliminowanie negatywnych zachowań uciążliwych dla społeczeństwa takich jak spożywanie alkoholu i zakłócanie  ładu i porządku publicznego.

Zwraca się prośbą o wszelką pomoc w celu wyeliminowania zagrożeń, negatywnych zachowań jakim jest w szczególności łamanie przepisów porządkowych poprzez przekazywanie informacji pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach 47 831 23 60, bądź bezpośrednio do dzielnicowego asp. szt. Łukasz Kiełbasy tel. 604 890 563, jak też korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa.